BørneIntra v2.19

Bestyrelse: Mejsebo

Dorte Holm Stripp
Dorte Holm Stripp

Formand

Christian Aaberg Videbæk
Christian Aaberg Videbæk

Næstformand

Kim Lindekron
Kim Lindekron

Forælder

Laila Pedersen Amin
Laila Pedersen Amin

Forælder

Maria Kim Søegaard
Maria Kim Søegaard

Forælder

Yilmaz Kara
Yilmaz Kara

Forælder

Carina Frederiksen
Carina Frederiksen

Personale

Karin Nørgaard Gudbergsen
Karin Nørgaard Gudbergsen

Personale

Mary Grace dela Cruz Jensen
Mary Grace dela Cruz Jensen

Personale

Pædagog med koordinerende funktion Medarbejde repræsentant i forældrebestyrelsen BUPL Tr