BørneIntra v2.19.1

Amalieparken

Amalieparken er en del af Distrikt Syd i Vallensbæk Kommune. Distrikt Syd består udover Amalieparken af daginstitutionerne Mejsebo og Nøddeboparken samt Egholmskolen. Det betyder, at vi arbejder tæt sammen om at skabe en kontinuerlighed igennem barnets liv.

Amalieparken modtager børn fra de omkringliggende boligområder, og vi har derfor en bred sammensat etnografisk børnesammensætning. Dette udnytter vi til, at arbejde med at blive en del af det brede samfund, der er repræsenteret i Vallensbæk og Danmark.

Aktuelt samarbejder vi i huset med, at børnene følger et team igennem deres tid her. Således har vi på hver etage to ender med hver en vuggestuegruppe samt en børnehavegruppe, der arbejder tæt sammen.

Man kan være i følgende teams: Det lilla, der består af Larver og Sommerfugle, Det orange, der består af Grilsinger og Pindsvin, det grønne, der består af Haletudser og Frøer samt det Blå, der består af Ællinger og Svaner. Hvert team består af 6-7 voksne, fordelt på pædagoger og pau'er og medhjælpere

 

Vi modtager børn fra 0-6 år, og nogle af vores kerneord, er inklusion, "Børn i 1. kontekst", Samarbejde samt Læring for Hjerne og Hjerte.

Vores værdigrundlag tager derudover udgangspunkt i værdierne: Tillid, Ansvar, Dialog, Ligeværd og Nærvær.

 

Amalieparken er desuden et hus, der modtager studerende, fordi det øger vores fokus på vores pædagogiske praksis. Derfor vil man i øjeblikket opleve at vi har studerende i både, grønt og blåt team.

 

Amalieparken er centralt placeret i Vallensbæk, og vi har gode muligheder for at benytte kommunens grønne områder, samtidig med at vi er tæt på offentlige transport midler.

 

VI har fuld forplejning for alle vores børn i institutionen, så der bliver hverdag tilberedt mad i vores store produktionskøkken. Vi arbejder med selvproduktion, og vores køkkenpersonale har opnået sølvmærket i økologi, hvilket betuder at vi har minimum mellem 60 og 90 procent økologi. Vi har fokus på både madglæde, maddannelse og bæredygtighed.

Huset er normeret til ca. 150 børn, og vi har bl.a. i kraft at vi er nybygget rigtig gode indre og ydre rammer. Vi arbejder både i indretning og struktur med at skabe forudsigelighed for vores børn. Det gør vi ved at skabe læringsmiljøer, der visuelt underbygger funktionen samt forventningen.