Sommerfuglens læreplaner

 

Den pædagogiske læreplan skal blandt andet beskrive arbejdet med mål for læring og indeholde de overordnede pædagogiske beskrivelser af relevante mulige aktiviteter og metoder.

 

Om den pædagogiske læreplan står der i kap. 2 § 8, § 9 og § 10:

 

Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning.

 

Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer:

Alsidig personlig udvikling

Sociale kompetencer

Sproglig udvikling

Krop og bevægelse

Natur og naturfænomener

Kulturelle udtryksformer og værdier

Børn med særlige behov

Evaluering

 

Samtidig har Vallensbæk Kommune udarbejdet målsætninger der skal implementeres 2011-2014. Fra Børne- og Kulturområdet skal der arbejdes med følgende temaer:

 

Udvikling og synliggørelse af børne- og læringsmiljøet

 

Derudover har Vallensbæk Kommune indgået et samarbejde med ToSprogs-Taskforce, nu Undervisningsministeriets læringskonsulentkorps om: ”Arbejdet med tidlige og sammenhængende indsatser” for tosprogede børn. Dette samarbejde løber t.o.m. 2015.