Retningslinjer vedr. brug af barneseler i dagtilbud

I Sundhedsstyrelsens vejledning fra 2004 om hygiejne i daginstitutioner, herunder sundhed, forebyggelse, sikkerhed og miljø, er der ingen præcis vejledning i forhold til brug af barneseler, udover at opmærksomheden henledes på at: ”det er altid forbundet med en vis risiko at anvende seler i barnevogne og krybber” og ”ingen sele kan anses for at være fuldstændig sikker”.

 

For at minimere risikoen for:

 
har Vallensbæk Kommune udarbejdet følgende retningslinjer: