Befordring af dagplejebørn

Alt befordring med børn skal have et pædagogisk sigte.

Cykel

Det er tilladt at cykle med børnene under forudsætning af:

Togtur

Kørsel med tog er tilladt under forudsætning af at børnene sidder forsvarligt i toget. 

Bus

Det er tilladt at kører i bus under forsætning af at børnene er sidder forsvarligt i bussen. 
Hvis siddepladsen er forsynet med sikkerhedssele, skal den anvendes. 

Egen bil

Det er ikke tilladt at befordre børn i privat bil.