Læreplaner

Dagplejerne udarbejder pædagogiske læreplaner inden for nedenstående temaer:

De pædagogiske læreplaner udarbejdes af de enkelte legestuegrupper ud fra et fastlagt årshjul. De enkelte temaer er fordelt over året med 2 måneder til hvert tema. Efter endt forløb udarbejdes der en evaluering.

Alle børn i Dagplejen er en del af de pædagogisk læreplaner. Hvis Dagplejen har udsatte børn der har brug for en særlig tilrettelagt pædagogisk indsats for at de kan udvikle deres kompetencer, skal der opsættes en specifik beskrivelse af mål, metode og aktiviteter. Dette udarbejdes af pædagogen i samarbejde med den enkelte dagplejer.

De pædagogiske læreplaner er under revidering og en ny udgange vil blive taget i brug i 2020.

Barnets alsidige personlige udvikling

I det lille nære dagplejemiljø med en voksen og en lille børnegruppe er der gode muligheder for at tage udgangspunkt i det enkelte barn. Der lægges især vægt på at støtte barnets selvopfattelse og selvværd.

Mål:

Hvordan gør vi:

Vi er på rette vej når:

Børnene:

Dagplejeren:
•    Viser arbejdsglæde og engagement
•    Tænker og handler positivt og ressourceorienteret
•    Handler, når de oplever mistrivsel hos et barn
•    Ikke bange for at spørge hinanden til råds
•    Er tydelige omkring egne grænser
•    Beder om støtte, når de har brug for det
•    Ser muligheder i stedet for begrænsninger

Sociale kompetencer

I dagplejen skal børnene have mulighed for at give udtryk for egne følelser og behov, samtidig skal børnene støttes i at hjælpe og drage omsorg for hinanden.

Mål:

Hvordan gør vi:

Vi er på rette vej når:

Børnene:

Dagplejeren:

Sprog

I dagplejen skal der både tales, lyttes og stilles spørgsmål. Det er vigtigt, at børn får mulighed for at eksperimentere med forskellige udtryksformer og blive støttet i at udvikle deres ordforråd, f.eks. ved morgensamlingen.

Mål:

Hvordan gør vi:

Vi er på rette vej når:

Børnene:

Dagplejeren:

Krop og bevægelse

I dagplejen skal vi give børnene tid og rum til udfoldelse med udgangspunkt i barnets motoriske udvikling.

Mål:

Hvordan gør vi:

Vi er på rette vej når:

Børnene:

Dagplejeren:

Naturen og naturfænomener

I dagplejen skal børnene ud i naturen da det er vigtigt for børnene at opleve lys, lyde, luft farver, dyr og planter. Alt sammen kan opleves og erfares i nærmiljøet eller på planlagte ture til f.eks. skov, Zoologisk Have, legepladsen m.m.

Mål:

Hvordan gør vi:

Vi er på rette vej når:

Børnene:

Dagplejeren:

Kulturelle udtryksformer

I dagplejen skal børnene have mulighed for at eksperimentere med forskellige udtryksformer. Forudsætningen for denne kreativitet er naturligvis, at børnene har voksenstøtte, materialer, tid og rum til at udfolde sig på.

Mål:

Hvordan gør vi:

Vi er på rette vej når:

Børnene:

Dagplejere: