Dagligdagen

Vi tager altid udgangspunkt i den børnegruppe vi har, så deres trivsel, udvikling og læring er i centrum.

Vi har mange faste traditioner i Dagplejen, men vi sørger også for at få oplevelser ud af huset. Det kan fx være udflugter i nærområdet, en tur på biblioteket, togtur til Zoologisk Have eller en ladcykel tur med de andre børn og voksne i legestuegruppen.

Andre dage prioritere vi hjemmelig hygge med fx bagning eller kreative aktiviteter. 

Børn og dagplejere deltager en gang om ugen i heldagslegestuen. Her er børnene en del af et større socialt fællesskab og der kan tilrettelægges aldersopdelte aktiviteter på tværs. Legestuen giver også mulighed for en gradvis tilvænning til overgangen til børnehaven.

Børnene får tilbudt en sund og varieret alderssvarende kost i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der bliver taget hensyn til eventuelle allergier og religiøse fravalg. Vi har fokus på at måltiderne er et hyggeligt samlingspunkt for børnegruppen. Kosten er inkluderet i taksten for pasningen.

Når dagplejeren er fraværende passes børnene af andre kendte voksne. I Vallensbæk Syd passes børnene i dagplejens gæstehus som ligger i tilknytning til legestuen. Her er ansat tre faste gæstedagplejere til at varetage pasningen. I Vallensbæk Nord passes hele børnegruppen i hjemmet hos en gæstedagplejer, som er en del af den faste dagplejers legestuegruppen. Men der er ligeledes mulighed for at benytte Gæstehuset for familierne i Nord.