Til nye forældre


Indkøringsfasen
 

Vuggestuen: Det er både børn og forældre, der skal vænne sig til den nye hverdag. Derfor er det afgørende, at du som forælder har mulighed for at være sammen med dit barn i vuggestuen, når han eller hun begynder.
 

Tilrettelæggelsen og længden af indkøringsfasen varierer fra familie til familie. Dit barn skal lærer nye mennesker og omgivelser at kende, og I skal vænne jer til at give slip på hinanden. Personalet skal også lære at tolke dit barns ønsker og behov.
 

Barnets første dag i vuggestuen varer typisk i 1 til 2 timer. Alt efter barnets rytme, vil leg og frokost blive prøvet. Efter et par dage lægger vi barnet til at sove i en krybbe, og når han eller hun vågner op igen, ringer vi til forældrene.
 

For nogle børn og forældre tager det længere tid at vænne sig til institutionslivet, andre er klar til at stå på egne ben efter få dage.
 

Børnehaven: Modtagelsen i børnehaven foregår forskelligt alt efter om barnet kommer udefra eller fra Amalieparkens vuggestue.

Et nyt barn udefra bliver indbudt til en indkøringssamtale og et barn fra Amalieparken bliver tilbudt en overgangssamtale.

Vi anbefaler at modtagelsen og opstarten foregår på samme måde som i vuggestuen.
 

Går barnet i Amalieparkens vuggestue, er han eller hun normalt sikret en plads i børnehaven. Ofte vil barnet starte i børnehaven, når han eller hun er 3 år, men det forekommer, at barnet er lidt yngre eller ældre. Barnet og forældre kender i forvejen institutionen, og derfor forventes det blot at forældrene afsætter lidt ekstra tid til barnet i starten.
 

Vi anbefaler ca. tre dage til "indkøring", eller muligheden for at barnet får korte dage i starten. Ellers kan du som forælder aftale nærmere med personalet på stuen.
 

For at gøre overgangen så tryg for barnet som mulig, samarbejder vuggestuen og børnehaven og vi sørger for, at barnet besøger børnehaven flere gange inden skiftet.

 

Skal du til at skrive dit barn op til daginstitution?

Så er meget velkommen til at få en rundvisning i Amalieparken. Kontakt os på 4373 4040 og aftal et tidspunkt med os. Du kan spørge efter Kirstine (leder), Karina eller Susan, der er pædagoger med koordinerende funktion i huset.